Programski upravljane komunikacijske mreže

Mentor: doc. dr. sc. Ognjen Dobrijević

Jedan od najpopularnijih komunikacijskih trendova u zadnjih nekoliko godina je primjena paradigme programski upravljane mreže (engl. software-defined network, skraćeno SDN).

U arhitekturi SDN-a funkcija upravljanja prosljeđivanjem prometa, odnosno usmjeravanja, izdvaja se iz mrežnih uređaja (npr. usmjeritelji) te izvodi na logički centraliziranom upravljačkom uređaju. Upravljački uređaj postaje svojevrstan "mozak" komunikacijske mreže, jer sakuplja informacije o njezinoj topologiji i performansama te određuje pravila obrade tokova podataka na mrežnim uređajima.

 

U sklopu ovog područja/teme studenti će imati priliku:

  1. upoznati se s osnovnim konceptom i primjenom SDN-a,
  2. analizirati rad SDN upravljačkih uređaja i komunikacijskih sučelja za upravljanje mrežnim uređajima,
  3. dizajnirati i implementirati vlastitu aplikaciju za upravljanje radom SDN mreže (npr., aplikacija za heurističko usmjeravanje, aplikacija za nadzor performansi SDN mreže ili aplikacija za izvedbu vatrozida/sigurnosne stijene), te
  4. analizirati njezine performanse i ponašanje cijele SDN mreže.