Razvoj programa za pokretne uređaje

Mentor: izv. prof. dr. sc. Mario Kušek

Studenti u ovoj temi rade aplikacije na pokretnim telefonima (Android, iOS i emulatori drugih platformi) ili drugim uređajima koji se nose (npr. pametni satovi). Aplikacije su prvenstveno u području Interneta stvari (Internet of Things - IoT) i komunikaciji strojeva (Machine-to-Machine Communication - M2M), a uređaji komuniciraju pomoću web-usluga (HTTP, REST) ili posebnim protokolima koji su namijenjeni ugradbenim uređajima s ograničenjima (Arduino, Waspmote, Raspberry PI, ...) te s njima komuniciraju pomoću protokola CoAP, MQTT, … Studentima je na raspolaganju oprema novog Laboratorija za Internet stvari.