SPOT: Strukturna pouzdanost optičke telekomunikacijke mreže

Zadaci:

algoritmi i metode za određivanje strukturne pouzdanosti optičke telekomunikacijske mreže (povezanost i distanca mreže), primjena zajedničkog formata za opis mreže, algoritmi i metode za dijagnostiku neispravnosti u grafu

Metode:

analitičke, simulacijske

Pomagala:

komercijalna, XML, programski jezik Java, vlastiti razvoj

Primjeri završnih radova:

  • Dijagnostika neispravnosti u graf modelu
  • Enumeracija elementarnih putova i primarnih rezova
  • Primjena algoritma Abrahama u računanju rasploživosti
  • Vizualizacija i modeliranje grafova
  • Realizacija protokola za obnavljanje kvarom pogođenih konekcija u mrežama s višeprotokolnom komutacijom oznaka
  • Dijagnostika kvarova u graf modelu

Predmet:

Transmisijski sustavi i mreže

Mentor:

prof.dr.sc. Branko Mikac