Prilagodljive i napredne višemedijskih/Web aplikacije u Internetu; mjerenje i optimizacija iskustven

Doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov


Danas postoji širok raspon višemedijskih i web aplikacija koje se koriste u svakodnevnom životu, od videa/glazbe na zahtjev/uživo (npr. YouTube, Netflix), video konferencija/govora (npr. Skype, WebRTC), umreženih igara, upravljanja udaljenim računalom do društvenih mreža. Ono što i dalje ostaje ključni problem i razlikovno sredstvo između pružatelja usluga je ispunjavanje zahtjeva krajnjih korisnika s obzirom na očekivanu kvalitetu usluge, a što se naziva iskustvenom kvalitetom (engl. Quality of Experience, QoE). Teme su vezane uz proučavanje arhitektura i zahtjeva naprednih višemedijskih usluga, načina prilagodbe usluga, te metoda procjene i optimizacije iskustvene kvalitete. Također, teme razmatraju utjecaj raznih faktora poput parametara komunikacijske mreže, kontekste i kodiranja na QoE. Studenti će po potrebi imati pristup novouređenom laboratoriju na Zavodu za telekomunikacije sa suvremenom mrežnom opremom! Poveznica na stranice mentorice: http://www.fer.unizg.hr/ztel/en/research/research_groups/netmedia/people/lea_skorin-kapov