Programski upravljane komunikacijske mreže

Doc. dr. sc. Ognjen Dobrijević

 

Jedan od najpopularnijih komunikacijskih trendova u zadnjih nekoliko godina je primjena paradigme programski upravljane mreže (engl. software-defined network, skraćeno SDN). 

U arhitekturi SDN-a funkcija upravljanja prosljeđivanjem prometa, odnosno usmjeravanja, izdvaja se iz mrežnih uređaja (npr. usmjeritelji) te izvodi na logički centraliziranom upravljačkom uređaju. Upravljački uređaj postaje svojevrstan "mozak" komunikacijske mreže, jer sakuplja informacije o njezinoj topologiji i performansama te određuje pravila obrade tokova podataka na mrežnim uređajima. 

U sklopu ovog područja/teme studenti će imati priliku:
1) upoznati se s osnovnim konceptom i primjenom SDN-a, 
2) analizirati rad SDN upravljačkih uređaja i komunikacijskih sučelja za upravljanje mrežnim uređajima, 
3) dizajnirati i implementirati vlastitu aplikaciju za upravljanje radom SDN mreže (npr., aplikacija za heurističko usmjeravanje, aplikacija za nadzor performansi SDN mreže ili aplikacija za izvedbu vatrozida/sigurnosne stijene), te 
4) analizirati njezine performanse i ponašanje cijele SDN mreže.