Arhitektura pokretne mreže

Prof. dr. sc. Gordan Ježić

U okviru ove seminarske teme studenti će se upoznati s tehnologijama pokretne mreže za pružanje usluga korisnicima u pokretu. Naglasak je na sustavima treće, četvrte i pete generacije pokretnih mreža (3G, 4G, 5G) koji omogućavaju pružanje naprednih usluga. Seminarski zadaci su vezani za arhitekturu i komunikacijske procese pokretne mreže kojima se ostvaruju širokopojasni pristup Internetu, kvalitetan prijenos govora, brzi prijenos podataka, te se pružaju različite napredne pokretne usluge, poput usluge M2M (Machine-to-Machine, M2M).