Prilagodljive višemedijske/Web aplikacije u Internetu; video, audio, umrežene igre; kvaliteta sa sta

Doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov

Danas postoji širok raspon višemedijskih i web aplikacija koje se koriste u svakodnevnom životu, od videa/glazbe na zahtjev/uživo (npr. YouTube, Netflix), video konferencija/govora (npr. Skype, WebRTC), umreženih igara, upravljanja udaljenim računalom do društvenih mreža. Ono što i dalje ostaje ključni problem i razlikovno sredstvo između pružatelja usluga je ispunjavanje zahtjeva krajnjih korisnika s obzirom na očekivanu kvalitetu usluge, a što se naziva iskustvenom kvalitetom (engl. Quality of Experience, QoE).

Seminarske teme vezane su uz proučavanje arhitektura i zahtjeva naprednih višemedijskih usluga, načina prilagodbe usluga, te metoda procjene iskustvene kvalitete korisnika usluga. Također, teme razmatraju utjecaj raznih faktora poput parametara komunikacijske mreže na QoE.

Studenti će po potrebi imati pristup novouređenom laboratoriju na Zavodu za telekomunikacije sa suvremenom mrežnom opremom!

Poveznica na stranice mentorice: http://www.fer.unizg.hr/ztel/en/research/research_groups/netmedia/people/lea_skorin-kapov