Završni i diplomski radovi

Postupak prijave i predaje završnog ili diplomskog rada propisan je Pravilnikom o studiju na FER-u.

 

Djelovođa za završne radove (FER-2)

Doc.dr.sc. Mirko Sužnjević

 

Djelovođa za diplomske radove (FER-2)

Doc.dr.sc. Marin Vuković


Rokovi za završne i diplomske radove

Ključni datumi za završne radove:

http://www.fer.unizg.hr/predmet/zavrad/rokovi

Ključni datumi za diplomske radove:

http://www.fer.unizg.hr/predmet/diprad/rokovi


Diplomski i završni rad, FER-2

Stranice o diplomskom i završnom radu sadrže opće upute i informacije, a dodatni dokumenti za modul, odnosno profil Telekomunikacije i informatika nalaze se u repozitoriju sa strane.

Preuzimanje završnih zadataka za modul Telekomunikacije i informatika i diplomskih zadataka za profil Telekomunikacije i informatika održava se prema najavi na stranicama fakulteta. Prezentacije se nalaze u repozitoriju:

 Dodatni dokumenti:

Prilikom predaje završnog odnosno diplomskog rada student predaje djelovođi jedan  tvrdo uvezani tiskani primjerak rada i jedan CD s elektroničkim dokumentima (pdf, doc ili neki drugi izvorni oblik) koji odgovaraju uvezanom radu.

Dokument koji se odnosi na CD s rezultatima rada jedan je od mogućih predložaka za arhiviranje rezultata rada i primjenjuje se u predloženom obliku ili se modificira u dogovoru s mentorom.


Česta pitanja

Kada se može upisati završni rad?