Poslijediplomski doktorski studij

Zavod za telekomunikacije nositelj je istraživanja u području Telekomunikacije i informatika poslijediplomskog doktorskog studija.

Primarno preporučeni kolegiji tematski povezani s područjem istraživanja Telekomunikacije i informatika u polju Elektrotehnika navedeni su u tablici.
 

Predmet Nositelji ECTS
3D virtualni likovi prof. dr. sc. Igor Pandžić 6

Analiza i sinteza sustava u stvarnom
vremenu

izv. prof. dr. sc. Bruno Blašković

6

Analiza informacijskih procesa

prof. dr. sc. Vjekoslav Sinković
doc. dr. sc. Krešimir Pripužić

6

Distribuirani informacijski sustavi

prof. dr. sc. Petar Knežević

6

Formalizmi u telekomunikacijama

prof. dr. sc. Marijan Kunštić
izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc

6

Informacije i komunikacije

/predmet se više ne izvodi/

prof. dr. sc. Vjekoslav Sinković
prof. dr. sc. Igor S. Pandžić

6

Inteligentno upravljanje i igre automata

prof. dr. sc. Šandor Dembitz

6

Komunikacije u virtualnim okruženjima

prof. dr. sc. Maja Matijašević
prof. dr. sc. Igor S. Pandžić
izv. prof. dr sc. Denis Gračanin

6

Konkurentni sustavi

prof. dr. sc. Ignac Lovrek
izv. prof. dr. sc. Mario Kušek

6

Metode i modeli teorije automata

prof. dr. sc. Dragan Jevtić
izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

6

Oblikovanje skladišta podataka

prof. dr. sc. Zoran Skočir
izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak
doc. dr. sc. Damir Pintar

6

Odabrana područja iz organizacije obrade
podataka

prof. dr. sc. Zoran Skočir
izv. prof. dr. sc. Jadranka Pečar-Ilić
doc. dr. sc. Marko Banek

6

Odabrana poglavlja iz raspodijeljenih
sustava

izv. prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko

6

Odabrane teme iz tehnologija i primjena
World Wide Weba

izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec
izv. prof. dr. sc. Mario Kušek

6

Odabrana poglavlja komunikacijskih
protokola

izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc
izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec

6

Optička transmisijska mreža

prof. dr. sc. Branko Mikac
prof. dr. sc. Admela Jukan

6

Optimizacije u telekomunikacijama

prof. dr. sc. Mladen Kos
prof. dr. sc. Luka Neralić

6

Otvorene mrežne arhitekture

izv. prof. dr. sc. Darko Huljenić
doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov

6

Petrijeve mreže i distribuirani sustavi

prof. dr. sc. Dragan Jevtić
prof. dr. sc. Kimon P. Valavanis

6

Procesi životnog ciklusa programskog proizvoda

prof. dr. sc. Ivica Crnković
izv. prof. dr. sc. Željka Car

6

Programski agenti za elektroničko tržište

izv. prof. dr. sc. Gordan Ježić
dr. sc. Krunoslav Tržec

6

Raspoloživost mreže

prof. dr. sc. Branko Mikac
doc. dr. sc. Marko Lacković

6

Širokopojasne mreže

prof. dr. sc. Mladen Kos
prof. dr. sc. Alen Bažant
doc. dr. sc. Željko Ilić

6

Tržište pokretnih telekomunikacija

izv. prof. dr. sc. Gordan Ježić
dr. sc. Boris Nemšić
 

6

Upravljanje telekomunikacijskim mrežama

prof. dr. sc. Marijan Kunštić
doc. dr. sc. Mirko Randić

6

 

U tablici u nastavku navedeni su svi predmeti u programu Poslijediplomskog studija.


Ispis predmeta

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj