dr. sc. Tomislav Grgić

Vanjski suradnik, Zavod za telekomunikacije

  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Grgić, Tomislav; Matijašević, Maja.
An overview of online charging in 3GPP networks: new ways of utilizing user, network, and service-related information. // International Journal of Network Management. 23 (2013) , 2; 81-100 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Marić, Ranko; Grgić, Tomislav; Matijašević, Maja; Lovrek, Ignac.
Online Charging based on Machine Context for M2M Communication in LTE. // Wired/Wireless Internet Communications WWIC 2015 / Lecture Notes in Computer Science Computer Communication Networks and Telecommunications. LNCS 9071 (2015) ; 18-31 (članak, znanstveni).

2. Grgić, Tomislav; Matijašević, Maja.
Online charging in IMS for multimedia services with negotiable QoS requirements based on service agreements. // International Journal of Intelligent Information and Database Systems. 4 (2010) , 6; 656-672 (članak, znanstveni).

3. Grgić, Tomislav; Huskić, Vedran; Matijašević, Maja.
Resource authorization in IMS with known multimedia service adaptation capabilities. // New Directions in Intelligent Interactive Multimedia, subseries of Studies in Computational Intelligence. 142 (2008) ; 293-302 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Grgić, Tomislav; Matijašević, Maja.
Performance Metrics for Context-Based Charging in 3GPP Online Charging System // Proceedings of the 12th International Conference on Telecommunications / Pripužić, Krešimir ; Banek, Marko (ur.).
Zagreb : University of Zagreb, 2013. 171-177 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Grgić, Tomislav; Matijašević, Maja.
"Smarter" Online Charging for Over-The-Top Services by Introducing User Context // Proceedings of 2012 5th Joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference / Kovacik, Tomas ; Kotuliak, Ivan (ur.).
Bratislava : IEEE, 2012. 81-87 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Grgić, Tomislav; Bošković, Niko; Matijašević, Maja.
QoS-enabled IPv6 Emulation Environment Based on the Open IMS Core // Proc. of the 19th International Conference on Software Telecommunications and Computer Networks SoftCOM 2011 / Rožić, Nikola ; Begušić, Dinko (ur.).
Split, Croatia : FESB Split, 2011. CD-ROM (5 str) (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Grgić, Tomislav; Ivešić, Krunoslav; Grbac, Maša; Matijašević, Maja.
Policy-based Charging in IMS for Multimedia Services with Negotiable QoS Requirements // Proceedings of the 10th International Conference on Telecommunications / Podnar Zarko, Ivana ; Vrdoljak, Boris (ur.).
Zagreb : University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2009. 257-264 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Grgić, Tomislav; Matijašević, Maja.
A Policy Controlled IPv4/IPv6 Network Emulation Environment // Proceedings of the 15th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks.
Split : FESB, University of Split, 2007. CD-ROM (5 str.) (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Matijašević, Maja; Huljenić, Darko; Dobrijević, Ognjen; Grgić, Tomislav.
Programski upravljane mreže za dostavu ICT usluga - Primjena u istraživanju i razvoju inovativnih komunikacijskih rješenja za višemedijske usluge i usluge e- i m-zdravstva // KOM 2015 - elektroničke komunikacijske tehnologije i norme u informatici / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : Case, 2015. 49-59 (predavanje,objavljeni rad,stručni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Grgić, Tomislav; Matijašević, Maja.
3GPP Online Charging System: Discussion on Utilizing Richer User Context in Advanced Online Charging Scenarios // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Grgić, Tomislav.
Online Charging for Services in Communication Network Based on User-related Context / doktorska disertacija.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 15.04. 2013., 172 str. Voditelj: Matijašević, Maja.
 
  Diplomski radovi
 

1. Grgić, Tomislav.
Ukrasne voćne vrste u uređenju zelenih površina Slavonskog Broda / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Agronomski fakultet, 12.07. 2017, 34 str. Voditelj: Skendrović Babojelić, Martina.
 

Životopis

Tomislav Grgić je rođen 1982. u Šibeniku, Hrvatska. U Zagrebu završava osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Diplomirao je 2006. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) obranivši rad "Upravljanje kvalitetom usluge u programskom emulatoru IPv6 kanala". Doktorirao je 2013. na istom fakultetu obranivši rad "Online Charging for Services in Communication Network Based on User-related Context".

Od studenog 2006. zaposlen je na Zavodu za telekomunikacije (FER) kao zavodski suradnik, a od srpnja 2007. kao znanstveni novak. Od siječnja 2013. imenovan je ECTS koordinatorom za studij Informacijske i komunikacijske tehnologije. Njegovi istraživački interesi obuhvaćaju probleme vezane uz terećenje usluga i korisnika u stvarnom vremenu u pokretnoj mreži, s naglaskom na korištenju dostupnog korisničkog konteksta prilikom terećenja.

Od 2006. do 2010. sudjeluje na tri različita istraživačka projekta vezana uz osiguranje kvalitete usluge za višemedijske usluge, u suradnji između FER-a i kompanije Ericsson Nikola Tesla. Od siječnja 2007. sudjeluje na znanstvenom projektu financiranom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, pod nazivom "Isporuka sadržaja i pokretljivost korisnika i usluga u mrežama nove generacije".

Član je strukovne udruge IEEE.

Osobni podaci

Godina diplomiranja:
2006.
Godina doktoriranja:
2013.

Izabrani projekti

  • MZOŠ 036-0362027-1639, Isporuka sadržaja i pokretljivost korisnika i usluga u mrežama nove generacije, voditelj prof.dr.sc. Maja Matijašević
  • Ericsson Nikola Tesla, Future Advanced Multimedia Service Enablers (FAME)